Energetski kablovi

Global Substation Solutions se bavi projektovanjem kablovskih vodova, i to:

 • Izbor trase kablovskog voda
 • Provera izabranog energetskog kabla
 • Proračun trajno dozvoljenog strujnog opterećenja kabla za različite uslove polaganja
 • Proračun izdrživosti kabla na struju kratkog spoja
 • Međusobni toplotni uticaj energetskih kablova
 • Indukovani napon na metalnom plaštu kabla
 • Proračun strujnog opterećenja u nužnom pogonu
 • Uticaj energetskih kablova na telekomunikacione kablove
 • Vučne sile pri polaganju kabla
 • Izbor optimalnog preseka kabla za priključenje vetroelektrane na elektroenergetski sistem prema kriterijumu dozvoljenih gubitaka
 • Projektovanje interne kablovske mreze za povezivanje vetroagregata
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.