SCADA sistemi

Global Substation Solutions se bavi projektovanjem, konfigurisanjem, parametriranjem i ispitivanjem kontrolnih sistema. Svoje servise plasira na domaćem i tržištu Velike Britanije. Pored uređaja General Electrica i Ariter Systtems-a, inzenjeri GSS-a poseduju bogato iskustvo u radu sa uređajima svih renomiranih proizvođaca – Siemens, Areva, ABB i dr. Global Substation Solutions nudi mogućnosti:

  • Projektovanje
  • Konfigurisanja i parametrizacije
  • Ispitivanja
  • Kreiranje pratećih test dokumenata
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.