SARADNJA

Global Substation Solutions d.o.o Beograd je otvoren za saradnju sa svim naučno – obrazovnim ustanovama, institutima i kompanijama.

KONTAKT

NAŠI ISTAKNUTI SARADNICI

 • Prof. dr Dragutin Salamon – Katedra za elektroenergetske sisteme
  Prof. dr Milan Savićević - Katedra za elektroenergetske sisteme
  Prof. dr Željko Đurišić - Katedra za elektroenergetske sisteme

  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
  Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Zlatko A. Marković - Katedra za materijale i konstrukcije
  Doc. dr Milan J. Spremić - Katedra za materijale i konstrukcije
  Prof. dr Mirjana Vukićević - Katedra za građevinsku geotehniku

  GRAĐEVINSKI FAKULTET
  Univerzitet u Beogradu
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.