ZAPOSLENJE

Mi imamo stalno otvoren konkurs za prijem novih ambicioznih, samoinicijativnih, inovativnih ljudi. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pošaljite svoju biografiju.

APLICIRAJ

O NAMA

Od osnivanja 2004. godine, Global Substation Solutions d.o.o Beograd (GSS) se dinamično razvija u oblasti elektroenergetike, pre svega u pogledu inženjerskog kadra, primeni savremenih metoda rada, kao i velikog broja uspešno realizovanih projekata šitom sveta. Tokom uspešnih devet godina poslovanja GSS je uspešno realizovao projekte na dva kontinenta, u sledećim zemljama: Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Crna Gora, Kenija, Belgija, Rumunija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Alžir, Egipat i Dubai. U uslovima stalno rastuće konkurencije GSS planira širenje aktivnosti i u ostalim zemljama Evropske Unije, kao i na Bliskom Istoku.

  • ZAPOSLENI

    Global Substation Solutions d.o.o. je dinamična, visokoprofesionalna sredina u kojoj se nastoji ka odgovornom poslovanju. Zaposleni u GSS-u imaju mogućnost za lično i profesionalno usavršavanje. Zaposleni imaju širok izbor treninga i obuka u oblasti elektroenergetike, ali i ostalih obuka u liderstvu, izgradnji tima i različitim računarskim programima.

  • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

    U cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu Global Substation Solutions d.o.o Beograd primenjuje standard ISO 14001:2004 ili Sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ovaj sistem nastao je usled povećane potrebe tržišta za očuvanjem prirodnog okruženja. Svojim primerom i radom GSS želi da skrene pažnju na ovo veoma važno pitanje koje, ukoliko se ne vodi računa, može da ima negativne posledice po život i zdravlje ljudi. GSS je doneo Pravilnik o uticaju na životnu sredinu prilikom projektovanja GSS07-12.

  • Bezbednost i zaštita na radu

    Global Substation Solutions d.o.o Beograd je u potpunosti posvećena sprovođenju sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i od 2008. godine primenjuje OHSAS sertifikat 18001:2008. Zaposleni se kroz stalnu obuku upoznaju sa mogućim rizicima na radu, obezbeđuje se odgovarajuća zaštitna oprema i preduzimaju se druge neophodne zaštitne mere.

© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.