Licence

Zaposleni inženjeri u Global Substation Solutions-u d.o.o Beograd poseduju lične licence za projektovanje i izvođenje u oblasti elektroenergetike i građevine:

  • 350, 351;
  • 450, 451;
  • 310, 410;
  • 300, 400.
  • P062E1, P190E1, P190G1

    Global Substation Solutions d.o.o Beograd poseduje sledeće licence:P062E1 za izradu tehničke dokumentacije za instalacije visokog i srednjeg napona za transformatorske stanice 110kV i više, P190E1 za izradu projekta elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više, P190G1 za izradu projekta ghrađevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više.

  • 01-1086/2

    GSS poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije, projekta elektro – instalacija jake struje u Republici Crnoj Gori.

© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.